Chirurgia

ekstrakcja zęba 120-150 zł
ekstrakcja zęba z dłutowaniem 200 zł
usunięcie chirurgiczne "8" zatrzymane / częściowo zatrzymane 300-500 zł
radektomia, hemisekcja 250-300 zł
zamknięcie połączenia ustno-zatokowego 100-150 zł
wycięcie kaptura dziąsłowego 100 zł
resekcja wierzchołka korzenia 400-700 zł
usunięcie torbieli 100-200 zł
chirurgiczne odsłonięcie zęba zatrzymanego 250-350 zł
plastyka wyrostka zębodołowego 100-400 zł
założenie szwów 20-40 zł
plastyka wędzidełka wargi górnej 150-250 zł
usunięcie zmian z błony śluzowej jamy ustnej 150-250 zł
chirurgiczne wydłużenie korony zęba 250 zł
augumentacja kości 200 zł + koszt materiału
nacięcie ropnia 100 zł
płukanie jamy ropnia, zmiana drenu 50 zł
leczenie suchego zębodołu 30 zł
zdjęcie szwów 10 zł
badanie histopatologiczne 60 zł